Начало > За учениците > Електронни уроци > Електронни уроци :: Седми клас

Уроците са разработени за директно използване в клас, цели или на части, по преценка на учителя, както и за самостоятелна работа вкъщи. Всеки урок е структуриран на принципа:

  1. Въвеждане на нови понятия и знания;
  2. Отработване и затвърждаване на знанията;
  3. Оценка на усвоените знания.

Учителят може да използва електронните уроци във всеки час, както при преподаване, така и при упражнения, изпитване или преговор.

ВАЖНО! ЗА ДА ОТВОРИТЕ ЗАКЛЮЧЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ, Е НЕОБХОДИМО ДА МАРКИРАТЕ БУТОН „САМО ЗА ЧЕТЕНЕ“ ( READ ONLY)