2022 / 2023 учебна година

клас І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас
Ден/час ПОНЕДЕЛНИК
1. Математика Математика ИУЧ Български език и литература Български език и литература
2. Околен свят Математика Български език и литература Български език и литература
3. Български език и литература Изобразително изкуство Математика Английски език
4. Български език и литература Английски език Музика Изобразително изкуство
5. Музика Околен свят Английски език Изобразително изкуство
6=     Компютърно моделиране  
  ВТОРНИК
1. Математика Български език и литература Български език и литература Математика
2. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Човекът и природата
3. Български език и литература Математика Математика Български език и литература
4. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Български език и литература
5.     Английски език Физическо възпитание и спорт
6.     Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране
  СРЯДА
1. Български език и литература Български език и литература Човекът и природата Математика
2. Математика Български език и литература Технол. и предприемачество Човекът и природата
3. Математика ИУЧ Математика Български език и литература Български език и литература
4. Технол. и предприемачество Английски език Български език и литература Музика
5. Музика Музика Математика Английски език
  ЧЕТВЪРТЪК
1. Български език и литература Математика Човекът и обществото Български език и литература
2. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература
3. Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература Математика
4. Изобразително изкуство Български език и литература Изобразително изкуство Човекът и обществото
5.     Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
6.     Музика  
  ПЕТЪК
1. Български език и литература ИУЧ Български език и литература Човекът и обществото Математика
2. Математика Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Математика ЗИП
3. Околен свят ИУЧ Околен свят ИУЧ Английски език Български език и литература ЗИП
4. Физическо възпитание и спорт Технол. и предприемачество Компютърно моделиране Домашен бит и техника
5   Музика Физическо възпитание и спорт Английски език
клас V клас VІ клас VІ клас
Ден/час ПОНЕДЕЛНИК
1. Музика ЧП Математика
2. ФВС Музика ИУЧ математика
3. ИУЧ БЕЛ Математика Музика
4. История и цивилизация БЕЛ физика
5. ИУЧ математика География БЕЛ
6. АЕ Технологии и предприемачество БЕЛ
ВТОРНИК
1. Англ.език Математика БЕЛ
2. БЕЛ Англ. Език Биология
3. ФВС История и цив. Математика
4. Математика БЕЛ ФВС
5. ИТ ИИ География
6. Технологии и предприемачество ИИ Английски език
СРЯДА
1. БЕЛ ЧП математика
2. БЕЛ ИУЧ мат. Англ.език
3. Математика Английски език химия
4. ЧП БЕЛ физика
5. ФВС БЕЛ ИТ
6. Англ.език ФВС ИУЧ География
ЧЕТВЪРТЪК
1. БЕЛ Музика Математика
2. ЧП Математика БЕЛ
3. музика География ИУЧ БЕЛ
4. Математика Англ.език История
5. ИИ История ИИ
6. ИИ ИУЧ БЕЛ География
ПЕТЪК
1. География ИТ Химия
2. Математика Англ.език Биология
3. Технологии и предприемачест. Математика БЕЛ
4. Англ.език ИУЧ математика ФВС
5. БЕЛ ФВС История
6. История БЕЛ Английски език
7.     Технологии