2023 / 2024 учебна година

клас Първи клас II клас III клас IV клас
Ден/час ПОНЕДЕЛНИК
1. Математика Математика ИУЧ Български език и литература Български език и литература
2. Околен свят Математика Български език и литература Български език и литература
3. Български език и литература Изобразително изкуство Математика Английски език
4. Български език и литература Английски език Музика Изобразително изкуство
5. Музика Околен свят Английски език Изобразително изкуство
6=     Компютърно моделиране  
  ВТОРНИК
1. Математика Български език и литература Български език и литература Математика
2. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Човекът и природата
3. Български език и литература Математика Математика Български език и литература
4. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Български език и литература
5.     Английски език Физическо възпитание и спорт
6.     Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране
  СРЯДА
1. Български език и литература Български език и литература Човекът и природата Математика
2. Математика Български език и литература Технол. и предприемачество Човекът и природата
3. Математика ИУЧ Математика Български език и литература Български език и литература
4. Технол. и предприемачество Английски език Български език и литература Музика
5. Музика Музика Математика Английски език
  ЧЕТВЪРТЪК
1. Български език и литература Математика Човекът и обществото Български език и литература
2. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература
3. Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература Математика
4. Изобразително изкуство Български език и литература Изобразително изкуство Човекът и обществото
5.     Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
6.     Музика  
  ПЕТЪК
1. Български език и литература ИУЧ Български език и литература Човекът и обществото Математика
2. Математика Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Математика ЗИП
3. Околен свят ИУЧ Околен свят ИУЧ Английски език Български език и литература ЗИП
4. Физическо възпитание и спорт Технол. и предприемачество Компютърно моделиране Домашен бит и техника
5   Музика Физическо възпитание и спорт Английски език

 

 

 клас V клас VI клас VI клас
Ден/час ПОНЕДЕЛНИК
1. Музика Спешен случай Математика
2. fvs Музика ИУЧ математика
3. ИУЧ БЕЛ Математика Музика
4. История и цивилизация БЕЛ физика
5. ИУЧ математика География БЕЛ
6. НО Технологии и предприемачество БЕЛ
ВТОРНИК
1. Англ.език Математика БЕЛ
2. БЕЛ Англ. Език Биология
3. fvs История и цив. Математика
4. Математика БЕЛ fvs
5. ИТ II География
6. Технологии и предприемачество II Английски език
СРЯДА
1. БЕЛ Спешен случай математика
2. БЕЛ ИУЧ мат. Англ.език
3. Математика Английски език химия
4. Спешен случай БЕЛ физика
5. fvs БЕЛ ИТ
6. Англ.език fvs ИУЧ География
ЧЕТВЪРТЪК
1. БЕЛ Музика Математика
2. Спешен случай Математика БЕЛ
3. музика География ИУЧ БЕЛ
4. Математика Англ.език История
5. II История II
6. II ИУЧ БЕЛ География
ПЕТЪК
1. География ИТ Химия
2. Математика Англ.език Биология
3. Технологии и предприемачест. Математика БЕЛ
4. Англ.език ИУЧ математика fvs
5. БЕЛ fvs История
6. История БЕЛ Английски език
7.     Технологии