Тук ще намерите всички административни услуги, които училището извършва. 

Административни услуги

Съгласно чл. 28 от Административно процесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

Заглавие 2