Дните за провеждане на Национално Външно Оценяване за учебната 2022/2023 година са както следва:

IV Клас Дата на изпита
Български език и литература 29 май 2023 г., начало 10:00 часа
Математика 30 май 2023 г., начало 10:00 часа
VII Клас Дата на изпита
Български език и литература 13 юни 2023 г., начало 9,00 часа
Математика 16 юни 2023 г., начало 9,00 часа
Чужд език
(по желание на ученика)
14 юни 2023 г., начало 9,00 часа

Тестове от предходни години

Клас Предмет Тест и ключ с отговори
IV Български език и литература Тест по БЕЛ и ключ – 2021
IV Математика Тест по математика и ключ- 2021
IV Човекът и природата Тест по Човекът и природата и ключ – 2019
IV Човекът и обществото Тест по Човекът и обществото и ключ – 2019
VII Български език и литература Тест по БЕЛ и ключ – 2021
VII Английски език Тест и ключ по АЕ – 2020
VII Математика Тест и ключ по математика – 2020
VII КОО „Обществени науки, гр. обр. и религия“ Тест и ключ КОО“ОНГОР“ – 2016
VII КОО „Природни науки и екология“ Тест и ключ КОО „ПНЕ“ – 2016