Тодорка Русинова
Директор

                                     
Руска Тодорова                                Мариана Атанасова                    Донка Костова                          Живко Желязков 
Главен учител                                  Старши учител НЕ                      Старши учител НЕ                Старши учител НЕ                                                                                    
 
 
                                     
 Красимира Георгиева                    Елена Перчемлиева                           Мехмед Иляз                              Сибел Мустафа
Старши учител БЕЛ                    Старши учител Математика      Старши учител История                    Учител АЕ
   
 
Янита Пепелянкова
Училищен психолог