Прием за учебната 2022/2023 година

 

Училищните комисии по приема на ученици ще осъществяват дейността си съгласно

графика на дейностите по приемане на ученици.

  Работно време от 08:00 ч. – 17:00 ч.

След завършeно основно образование (VII клас)

 

  Вид дейност Срок  
  Прием в VIII

клас

 
     
  Подаване на заявления за насочване към комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 21 май 2022 г.  
  Записване на учениците, насочени от комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2022 г.  
  Подаване на документи за участие в приема на

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2022 г.  
  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи

етап на класиране

до 12 юли 2022 г.  
  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 15 юли 2022 г.  
  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г.  
  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 22 юли 2022 г.  
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г.  
  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г.  
  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2022 г.  
  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август 2022 г.  
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2022 г.  
  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора, до 10 септември 2022 г.  
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2022 г. вкл.