Поредният спечелен проект от ОУ „Светлина“ с. Тополица е прекрасен финал на календарната година за екипа на училището. Идеите на педагозите от Тополица ще бъдат финансирани от фондация “Заедно в час” по програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията”.

Програмата се реализира за първа година с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” и цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските в знанията и уменията на учениците, натрупани по време на пандемията. Проектът на ОУ „Светлина“ премери сили със 110 кандидатури от училища. Всички те бяха прегледани от експертно жури, което подбра 21 проекта, които да преминат през последващо събеседване. Шест са училищата финалисти, които най-силно впечатлиха журито и ще получат финансиране в общ размер на близо 300 000 лв.

„Училищен навигатор“ е проектът, с чието реализиране учителите в с.Тополица ще подкрепят своите възпитаници. Той адресира пропуските в предметното знание и повишената тревожност на учениците в 4. и 5. клас. Заложените дейности предвиждат тестване на учениците за диагностициране на индивидуалните пропуски, изработване на платформа с дейности за наваксване, ежеседмични срещи с учениците за изграждане на социално емоционално учене(СЕУ), обучение на учителите и организирането на два лагера за ученици с фокус върху наваксване и развиване на СЕУ. За проекта ще бъде създаден сайт с публично достъпни учебни програми, модели на уроци и инструментариум за ранно идентифициране на пропуските. Партньор на училището е Център по хуманитарни науки на Бургаски свободен университет. Двата екипа, ръководени от директора на училището Дора Русинова и проф. д-р Мария Алексиева Декан на ЦХН, са готови да положат допълнителни усилия и да изпробват нови подходи и решения, за преодоляването на образователните трудности, причинени от пандемията. Високата квалификация на учителите и педагогическият им опит са гаранция за успеха на проекта и за неговата устойчивост.