Това е фокусът на новия проект, който ще се изпълнява в ОУ „Светлина“ с. Тополица. Учениците от начален етап ще се включат в издание на проeкта “Бъдещото съм аз. Предприемачество за най – малките“, чиито организатори са Джуниър Ачийвмънт България (JA България) и ПЕПКО България (PEPCO BULGARIA). В програмата ще бъдат включени 15 училища от цялата страна.

“Бъдещето съм аз. Предприемачество за най – малките“ е базирана на образователната програма „НИЕ“ на Джуниър Ачийвмънт и насочена към деца на възраст между 5 и 10 години. Проектът цели да въведе най-малките ученици чрез метода „учене чрез правене“ в света на бизнеса и предприемачеството, като им осигури както практическите знания, така и реалния мост с бизнеса. По време на обучението по програма „НИЕ” ще се разглеждат понятия, свързани с личната икономика, като се използват кратки разкази, прочетени от учителя на глас, онлайн срещи с ментори от PEPCO Bulgaria и поредица от практически интересни занимания на учениците. Неразделен елемент от обучението е и онлайн посещението на бизнес практици в клас. По тази програма училището ще получи техническо оборудване, съгласувано с партньора по програмата.

Всяка една от програмите на Джуниър Ачийвмънт за начален етап разглежда 5 основни теми. Материалите за всяка програма са комплектовани за учениците и са безплатни за участващите училища. В материалите, донорът включва ръководство за учителя и бизнес ментора, както и нагледни материали за всяка от дейностите (цветни табла, стикери, картони, макети на сгради, пари и др., които се съхраняват при учителя и по които се работи екипно).
Проектът по програма „НИЕ“ е смела стъпка в изграждане на уменията на 21 век и в развиване на индивидуалните качества на децата.