Начало > Програми и проекти > Национални програми > НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“- Електронен дневник – Интернет обезпеченост

 

Описание на програмата…