Учениците от V ти клас на ОУ „Светлина“- с. Тополица, заедно със своя ръководител Мехмед Иляз, представиха СТЕМ през погледа на историята. След предварително проучване за българската бойна авиация и нейната роля в световен мащаб учениците изработиха свой модел на първия български самолет, извършил бомбардировки по време на Балканската война. За да изпълнят задачата, учениците работиха в екипи: Джемиле Акиф, Зоя Викторова, Йелиз Изет – дизайнери, Радостин Качаров – презентатор,

Марио Делчев – електроинженер, Батуан Адем, Раян Филипов и Ерен Ерен – конструктори и Дениз Рамадан – проектант. Демонстрираната СТЕМ практика показа как може да се активира интересът на учениците към технологичното или т.нар. инженерно-дизайнерско мислене в обучението. Учениците търсиха решения, изследваха, отразяваха и решаваха проблемите, като използва всички възможни ресурси и своите предварителни познания. Джо Ан Васкес казва, че прилагането на знанията и уменията, които имат или придобиват в момента учениците, е в основата на СТЕМ. СТЕМ практиката на ОУ „Светлина“ показа колко важно е това и че от съществено значение е учителят да има СТЕМ мисъл, за да открива възможностите и в най-неочакваните теми.