С изграждането на новия СТЕМ център в ОУ „Светлина“ и неговото пускане в експлоатация през миналата учебна година, стартира и най-новото предизвикателство за училищния екип и учениците от начален етап. То е свързано с новаторски подход в ученето и изграждане на уменията на 21 век. Те са в основата на всяка успешна образователна система в света и отиват отвъд традиционните знания и предмети. Насочват се към изграждането на компетенции и качества на характера в децата.

За екипа на ОУ „Светлина“ ключов елемент за тази трансформация е реализирането на иновативната програма “Дизайн шампиони”. За втора година програмата се изпълнява в училището и дава възможност на най-малките ученици да изградят точно тези ключови житейски умения, стимулира креативността им, помага им да работят заедно в екип, насърчава ги да си представят света по нов начин и да опитват да го променят със собствените си решения. Учениците изпълняват проекти с предизвикателства от реалния живот под формата на мисии. В работата си учителите прилагат водещия метод за иновации в световен мащаб „дизайн мислене“ на университета Станфорд, с който на децата се дават множество инструменти за креативност и умения. Всяко изпълнение на мисия оформя едно увлекателно преживяване за децата. Мисиите са създадени да бъдат увлекателни, забавни, кратки и въздействащи. Едновременно с това, те имат дълготраен позитивен ефект върху емоционалната интелигентност на децата – и това става почти неусетно. Изпълнявайки мисиите, малките ученици се превръщат в архитекти, космонавти, арктически изследователи, еколози, инженери.

„С проекта се стремим да създадем общ “език” между децата, учителите и родителите за социалното и емоционално развитие – така, че тази ключова част от растежа да стане постоянна практика и у дома и в клас.“ – споделят учителите, които са обучени по програмата за проектно-базирано обучение и социално емоционално учене и се грижат за нейното успешно реализиране.

Още новини