ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Външно оценяване : ВО 2012 г.

Дати за провеждане на национално външно оценяване:

 

VІІ клас 


 Учебен предмет

Дата
Български език и литература 21май 2012г. 
Математика 23май 2012г. 
КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия" 29май 2012г. 
Чужд език 30май 2012г. 
КОО "Природни науки и екология" 31май 2012г. 

Външно оценяване

ВО 2012 г.

Галерия

НОВИНИ:

  УЧИЛИЩЕН КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina