ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Педагогически колектив

Тодорка Русинова

Директор

 

 

Руска Тодорова

Главен учител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живко Желязков

 Старши учител начален етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мариана Атанасова 

Старши учител начален етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донка Костова

Старши учител начален етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мехмед Иляз - история и география

Татяна Златева  биология, химия и физ. възпитание

 

Красимира Георгиева

БЕЛ

 

Елена Перчемлиева

математика и физика

 

 

Татяна Стойкова   английски език и

музика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христина Тодорова  Старши възпитател начален етап

Луиса Хофман доброволец,

учител по английски език

 

Петя Славова Старши възпитател основен етап

Юра Петрова Старши възпитател начален етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венета Пейчева Възпитател основен етап

 

Ваня Ингилизова Старши възпитател начален етап

 


 

  

 

 

 

 

Педагогически колективТворчеството
на учениците разцъфтява там,
където разцъфтява
творчеството на учителите. Педагогически колектив
Галерия

НОВИНИ:

  УЧИЛИЩЕН КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina