ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Ученически съвет

            Емил Хаджиев      

 

 Нелис Мехмед     

                                   

                              Юлияна Хаджиева    

 

      Кюбра Шенол   

                                        

 

 

Ученически съвет„Това, което прави живота интересен, е възможността да осъществиш мечтата си."
Оскар УайлдУченически съвет
Галерия

НОВИНИ:

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иноватините училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina