ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Електронни уроци: трети клас

Интерактивен тест Човекът и обществото, 3 кл. - Презентацията съдържа макроси. Активиране на макроси с Офис-2003: Tools-Macro-Security-Medium-OK. Затваряте презентацията, отваряте я наново и стартирате с Enable Macros (среден бутон). С Офис-2007: Меню-Опции на PowerPoint-Център за сигурност-Настройка за макроси-Разреши всички макроси-ОК. Затваряте презентациата и наново я отваряте и стартирате: Security Warning-Options-Enable this content (разреши това съдържание)-ОК.

Тест ( изходно ниво) - ЧО                                                                                           Презентации по БЕЛ:

Шесто математическо състезание                                                           ЧАСТИ НА ДУМАТА  ПРЕДСТАВКА.ppt

Пролетна клонка (ДБТ 3 клас).ppt                                                           12.Образуване на думите.НАСТАВКА.ppt

СР№1 (Вх_н)-3_кл__Математика.pdf                                  ПРАВОПИС ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА ДУМИТЕ- ЗИП.ppt

СР№2 -Матем_-3_клас.pdf                                                                      КАКВО Е ТОВА ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ.ppt

СР№3 -Математика-3_кл_-Манова.pdf                                             24.ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА.ПРАВОПИС.ppt

СР№4 -Математика-3_кл_Манова.pdf                                                    СТЕПЕНУВАНЕ НА ПРИЛ.ИМЕНА.ppt

СР№5 -(Изх_н)-Матем_-3_клас.pdf                                                              ДВУБОЙ- Н.Хайтов (Четене).ppt

54 урок - Видове триъгълници според ъглите.ppt                 МЪРЗЕЛИВАТА СНАХА-бълг.нар.приказка (Четене)

55 урок- Видове триъгълници според ъглите.ppt                                      НА ЛОВ -кратък преразказ.ppt

ЧП-Разпространение и значение на водата                      Поправка на преразказа Еленът и неговите рога.ppt  ЧО- Моята родина - Република България           13.МОГАТ ЛИ ЖИВОТНИТЕ БЕЗ ХРАНА-преразказ.ppt

ЧО- Пред картата на родината                                                               Съчинение на приказка с любим герой

ЧП- ВЪЗДУХ- разпространение,св-ва и значение.ppt

ЧП - ГЪБИ

ЧП-Органи, които движат кръвта в тялото

66 урок - Матем_ 3 клас.ppt

67 урок - Матем_ 3 клас.ppt

68 урок -Матем_ 3 клас.ppt

69 урок - Матем_ 3 клас.ppt

70 урок - Матем_ 3 клас.ppt

82 урок- ГРАМ_Матем.3_клас

83 урок- ГРАМ_Матем.3_клас

 

НОВИНИ:

  УЧИЛИЩЕН КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina