ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Седмично разписание

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ

2015/ 2016 учебна година
 
   
 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА 
2015 /2016 учебна година
 
КЛАС
           V КЛАС
        VІ     КЛАС
        VІІ    КЛАС
       VІІІ КЛАС
ПОНЕДЕЛНИК
 
 
 
 
1.
История и цивилизация
Математика
Български език
Биология
2.
Български език
История
Биология
Математика
3.
Човекът и природата
Английски език
Математика
Български език
4.
Математика
Български език
Английски език
География
5.
ДИ и Т
Български език
ФВС
Английски език
6.
География и икономика
Изобразително изкуство
Музика
ФВС
ВТОРНИК
 
 
 
 
1.
Български език
Английски език
Химия
ЗИП география
2.
Български език
 ЗИП Математика
ИТ
Химия
3.
Математика
ФВС
Английски език
Т и Т
4.
Човекът и природата
Български език
Математика
ИТ
5.
ФВС
Музика
Технологии
Математика
6.
Музика
Човекът и природата
География и икономика
физика
СРЯДА
 
 
 
 
1.
Човекът и природата
Български език
Математика
ЗИП БЕЛ
2.
ЗИП Математика
Човекът и природата
Музика
Български език
3.
БЕЛ
Математика
Английски език
Биология
4.
География и икономика
ИТ
Български език
Математика ЗИП
5.
Музика
ДТ и Т
Български език
Изобразително изкуство
6.
Английски език
ДТ и Т
Физика
Изобразително изкуство
ЧЕТВЪРТЪК
 
 
 
 
1.
ЗИП География
ЗИП Български език
Биология
Български език
2.
Математика
Човекът и природата
География и икономика
Български език
3.
ЗИП Български език
Математика
Български език
Химия
4.
ФВС
ЗИП география
ЗИП Български език
Математика
5.
Български език
ФВС
История и цивилизация
Музика
6.
Английски език
Български език
ЗИП Математика
 География
ПЕТЪК
 
 
 
 
1.
Изобразително изкуство
История
Изобразително изкуство
Математика
2.
Английски език
Математика
История и цивилизация
ФВС
3.
История
Английски език
Математика
БЕЛ
4.
Математика
Музика
БЕЛ
История
5.
 
6.
ИТ
 
Изобразително изкуство
География и икономика
 
ФВС
ФВС
 
ЗИП География
Английски език
Английски език
 
 
 
 
 

Седмично разписаниеСедмично разписание
Галерия

НОВИНИ:

  УЧИЛИЩЕН КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina