ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Електронни уроци: седми клас

Информационни технологии:                                                                Презентации по БЕЛ:

Практ.задача (входно ниво), Урок1, Урок2, Урок3,                         Неопределителни местоимения

Урок4, Урок5, Урок6, Урок7, Урок8, Урок9, Урок10,                      Отрицателни местоимения

Урок11, Урок12, Урок13, Урок14, Урок15, Урок16,                        Сложно съст.с подч.подложно изречение

Урок17, Урок18, Урок19, Урок20, Урок21, Урок22,                        Сложно съст.с подч.допълнително изречение

Урок23, Урок24, Урок25, Урок26, Урок27                                         Сложно съст.с подч.определително изречение

Практическа задача                                                                               Сложно съст.с подч.обстоятелствено изречение

 

                                                                                                                    

                                                                                                                        

НОВИНИ:

  УЧИЛИЩЕН КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina