ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Нашите презентации

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ                                                          УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

1 XII -  ден за борба със СПИН - вижте я!                                          Заедно  за нашите деца - 2007 г.

Слънчева система                                                                                  Пътят на светлината - 2008 г.

                                                                                                                       Ден на  Земята - 2009 г.

Природните зони на Земята.ppt                                                        Приказка за един неразделен клас - 2009 г.  

 

 

 ЛЮБИМИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 

Омар Акрам - Пътуване в полунощ

Нашите презентацииНашите презентации
Галерия

НОВИНИ:

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иноватините училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina