ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Електронни уроци: пети клас

Информационни технологии                                                              Български език и литература

Вируси                                                                                                        Лични местоимения - 5 клас.ppt

                                                                                                                     Показателни местоимения-5 кл.ppt

                                                                                                                     Въпросителни местоимения-5 кл.ppt

                                                                                                                     Относителни местоимения-5 кл.ppt

НОВИНИ:

  УЧИЛИЩЕН КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina