ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Електронни уроци: първи клас

                  МАТЕМАТИКА                                                                                            Български език и литература

Сбор16. Изваждане от 16 -Математика 1.клас.ppt                                          Самодиктовка

Математика 1. клас - Тест (изходно ниво)                                                         Техника на четене - тренажор  

7 урок-Числото 2_ Понятия-много, малко.ppt                                  Тримата братя и златната ябълка (приказка).ppt 9 урок- Числата до 3. Знаци за сравняване.ppt

16 урок- Събиране от 1 до 4.ppt

41 урок- ЧИСЛОТО 8.ppt

42 урок- Числата до 8.ppt

47 урок - ЧИСЛОТО 9

48 урок - Числата до 9

49 урок- Събиране на числата до 9

52 урок-Събиране и изваждане до 9.Сбор на три числа

53 урок- ЧИСЛОТО 10.ppt

54 урок - Числата до 10

55 урок- Събиране на числата до 10.ppt

56 урок- Изваждане на числата до 10

72 урок - Събираемо, сбор.ppt

С животните се учим да СМЯТАМЕ (до 10).ppt

НОВИНИ:

  УЧИЛИЩЕН КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina