ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Проекти: КОРПУС НА МИРА -БЪЛГАРИЯ

КОРПУС НА МИРА -БЪЛГАРИЯ

Страницата "КОРПУС НА МИРА -БЪЛГАРИЯ" е в процес на изработка.

Проекти

Проект BG051PO001-3.1.06

КОРПУС НА МИРА -БЪЛГАРИЯ

Галерия

НОВИНИ:

  УЧИЛИЩЕН КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina