ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Графици: Консултации

 

 

ПРЕДМЕТ

КЛАС

УЧИТЕЛ

ДНИ ОТ СЕДМИЦАТА

 

 1

 Математика 

І-ІV

Мариана Атанасова

Руска Тодорова

вторник,
сряда

2.

БЕЛ

І-ІV

Донка Костова

Живко Желязков

вторник,
четвъртък

3.

Химия, Биология,
Човекът и природата

V - VIII

Татяна Златева

понеделник,
вторник, четвъртък

4.

Математика, Физика

V - VIII

Елена Перчемлиева

понеделник,
вторник, четвъртък

5.

История, География

V - VIII

Мехмед Иляз

понеделни,
сряда, петък

6.

БЕЛ

V - VIII

Красимира Георгиева

вторник,
сряда, петък

7.

Английски език

І - ІV

V - VIII

Донка Костова

ТатянаСтойнова

Джо Илк

вторник

сряда, петък

четвъртък

  

Графици

Консултации

Галерия

НОВИНИ:

  УЧИЛИЩЕН КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina