ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Външно оценяване

Прием за учебната 2015/2016 г.
 
 
 

Национално външно оценяване

 


IV клас

 


Дата на изпита

Български език и литература

12 май 2016 г.

Математика

10 май 2016 г.

Човекът и обществото

16 май 2016 г.

Човекът и природата

13 май 2016 г.


VІІ клас


 

Български език и литература

18 май 2016 г.

Математика

20 май 2016 г

КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия”

26 май 2016 г.

Чужди езици

27 май 2016 г.

КОО „Природни науки и екология"

30 май 2016 г.


VIII клас с интензивно изучаване на чужд език

 Чужд език

20 юни 2016 г.


 
 
 
 
 
Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година
 
 

                                                       
ТЕСТОВЕ ОТ ПРЕДНИ ГОДИНИ  
Клас Предмет                                            Тест и ключ с отговори  
ІV   Български език и литература                                        
Тест по БЕЛ и ключ - 2010
ІV   Математика                                                                           
 Тест по математика и ключ- 2010
ІV   Човекът и природата                                                        
 
ІV   Човекът и обществото                                                        
 
VІІ   Български език и литература                                        
 Тест по БЕЛ и ключ - 2010
VІІ   Английски език                                                               
 Тест и ключ по АЕ - 2010
VІІ   Математика                                                                          
 Тест и ключ по математика - 2010
VІІ   КОО "Обществени науки, гр. обр. и религия"            
Тест и ключ КОО"ОНГОР" - 2010
VІІ   КОО "Природни науки и екология"                                Тест и ключ КОО "ПНЕ" - 2010

 

НОВИНИ:

  УЧИЛИЩЕН КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina