ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Графици

 

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2015/2016 г.

Начало на учебната година – 15 септември 2015 г. – 9:00ч.

 

І учебен срок
18 седмици – 15 септември 2015г. –08 февруари2016г.

 

ІІ учебен срок
13 седмици – 08 февруари 2016 г. – 24 май 2016г. за І клас
14 седмици – 08 февруари 2016 г. – 31 май 2016 г. за ІІ, ІІІ и ІV класове
16 седмици – 08 февруари 2016 г. – 15 юни 2016 г. за V, VІ и VІІ сласове
18 седмици – 08 февруари 2016 г. – 30 юни 2016 г. за VІІІ, ІХ, Х и ХІ класове
13 седмици – 08 февруари 2016 г. – 13 май 2016 г. за ХІI клас

 

ВАКАНЦИИ

  • ЕСЕННА                     -  31 октомври 2015 г. – 02 ноември 2015г. включително

  • КОЛЕДНА                  -  24 декември 2015г. – 03 януари 2016г. включително

  • ЗИМНА                       -  30 януари 2016г. – 07 февруари 2016г. включително

  • ПРОЛЕТНА                -  02 април 2016г. – 10 април 2016г. вкл. за I до XI класове
                                      -  02 април 2016г. – 04 април 2016г. включително за ХІI

НЕУЧЕБНИ ДНИ

  • 18 май 2016г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VІІ клас по БЕЛ

  • 20 май 2016г. – Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

 

НОВИНИ:

  УЧИЛИЩЕН КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina