ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Електронни уроци: четвърти клас

                       Презентации:                                                                                     Тестове по Човекът и природата:

ОКРЪЖНОСТ-4 клас.ppt                                                                                       Тест входно ниво - ЧП              

Втори математически турнир - 4 клас.doc                                            Тест №1Тела и в-ва.Движение и енергия.pdf

Лице на правоъгълник-4 клас.ppt                                                            Тест №2 Небесни тела.pdf

Намиране на лице на правоъгълник-4 клас.ppt                                  Тест №3 Полезни изкопаеми и почва.pdf

СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА - ЧП 4 клас                                                           Тест №4 Основни жизнени процеси.pdf

Земята-планета от Слънчевата система_ЧП 4 клас.ppt        Тест №5 Приспособ.на организм.към средата.pdf

СЛЪНЦЕТО–източник на светлина и топлина-ЧП 4кл.ppt                 Тест №6 Човекът и неговото здраве.pdf 

Движение на Земята около оста ѝ - ЧП 4 клас.ppt                                    Тест (изх_ниво) ЧП 4 клас.doc

Полезни изкопаеми - ЧП 4 клас.ppt

ПОЧВА - ЧП 4 клас.ppt                                                                                       

 

Животът в блатата-ЧП 4.клас                     

 

Животът в Черно море-ЧП 4_клас.ppt            

Животът в парка-ЧП 4.клас                                                                                                      

Животът в равнините и низините-ЧП 4 клас.ppt                                                ЧО_4_кл_Изх_ниво.doc         

Живитът в широколистните гори-ЧП 4 клас

Животът в иглолистните гори-ЧП 4.клас

ХРАНЕНЕ  НА ЧОВЕКА-ЧП 4 клас.ppt  

                                                                                                        

41 урок -Измерване на ъгли.ppt

42 урок -Измерване на ъгли.ppt

43 урок -Измерване на ъгли.ppt

 

 

ОКРЪЖНОСТ - 11 урок, Математика 4. клас
View more presentations or Upload your own.
ЧЕРТАНЕ НА ОКРЪЖНОСТ - урок 12, Математика 4. клас
View more presentations or Upload your own.

НОВИНИ:

  УЧИЛИЩЕН КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina