ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Електронни уроци

Уроците са разработени за директно използване в клас, цели или на части, по преценка на учителя, както и за самостоятелна работа вкъщи. Всеки урок е структуриран на принципа:

1) въвеждане на нови понятия и знания;

2) отработване и затвърждаване на знанията;

3) оценка на усвоените знания.

Учителят може да използва електронните уроци във всеки час, както при преподаване, така и при упражнения, изпитване или преговор.

ВАЖНО! ЗА ДА ОТВОРИТЕ ЗАКЛЮЧЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ, Е НЕОБХОДИМО ДА МАРКИРАТЕ БУТОН "САМО ЗА ЧЕТЕНЕ" ( READ ONLY)

 

 


НОВИНИ:

  УЧИЛИЩЕН КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми.

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina